Metodedokument 2015

Prisene varierer fra nettsted til nettsted, og er satt med utgangspunkt i følgende parametere:

·         Gjennomsnittlig bruttopris for de mest benyttede formatene på forsiden.

·         Run of site trekker ned

·         Visninger og annonsører med CPO/CPC avtaler blir lagt inn i rapporten som ordinære bruttovisninger. Dette vil naturligvis også trekke ned bruttoprisen.

Det samme gjelder for mobilsider og for tabletutgavene. Fra 2013 skiller vi ut tallene for desktop, mobil, tablets. NB! Det er viktig å ta med alle tre plattformer dersom man skal sammenligne 2015 mot 2014.

Ko&Co oppdaterer prisene løpende og følger nettstedenes prisendringer. Det er ikke uvanlig at formater legges til, eller fjernes fra prislisten, og at prisene justeres underveis i året. Vi opplever dessuten at stadig nye sider tilgjengelig gjøres på nettbrett og mobil.

Merk også at det for bruttoprisene blir store forskjeller på et nettsted som utelukkende tilbyr visninger, sammenlignet med nettsteder som også har faste plasser. Eksempler på dette er Dagbladet vs. VG, og SOL vs. Startsiden.  SOL og Dagbladet fremstår med høyere bruttoomsetning enn sine konkurrenter, dette skyldes som nevnt forskjeller i prislisten og produktene.

ABC Nyheter
Kun artikkelboard registreres med fastpris. Øvrige annonser selges som visninger, bruttopris CPM 100.

ABC Penger
Prislisten viser kun visninger. Snittet for alle formater er 10 øre.

ABC Startsiden
Prislisten viser faste plasser og visninger på forsiden, og visninger på seksjonssidene.  Vi registrer bruttolistepris per faste plasser format. Visninger registreres med CPM på 100.

Adlink
Tilbyr kun visninger. Vi bruker en gjennomsnittlig CPM på 100.

Aftenposten/Bergens Tidende/Aftenbladet/Adressa/Fevennen (Storby)
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrerer både nasjonale og regionale solgte kampanjer. For ikke å dobbeltregistrere annonser som både er booket per avis og via MediaNorge, priser vi alt basert på en gjennomsnittelig CPM på 100.

Amedia
A-Pressen, MediaSite  og Folk har slått seg sammen. Inntil videre har de likevel ulike prislister basert på de gamle samkjøringene vi følger denne frem til endringer skjer.

A-Pressen
Vi registrerer nasjonale kampanjene per nettavis i samkjøringen. Siden rapportene er fordelt med antall visninger per nettavis, beregnes en CPM per visning på 12 øre på alle formater.  (Øker fra 10 øre i 2012)

Mediasite
Vi registrerer nasjonale kampanjene per nettavis i samkjøringen. Siden rapportene er fordelt med antall visninger per nettavis, beregnes en CPM per visning på 130 på alle formater.  Denne er justert opp med 3 øre fra 2011.

Dagbladet
Tilbyr et par faste plasser og visninger på forsiden, kun visninger på seksjon. Vi benytter prislisten for faste plasser, inkludert digitalt bilag med pris per format. For visningene beregnes en snittpris på CPM 100.

Digi
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400. Mobilannonser selges per visning og prisen settes til 25 øre.

DinSide
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400. Mobilannonser selges per visning og prisen settes til 25 øre.

E24
Tilbyr visninger for de store formatene, og knapper og mindre formater som faste plasser. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 250.

FINN.NO
Tilbyr kun visninger. Vi registrerer alt med en CPM på 50 kroner.

 IT Avisen
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400.

KLIKK.no
Prislisten viser kun store formater som selges per visning til mellom 40 og 20 øre. I praksis tilbyr de også flere mindre formater (8 stk partnerplasser på forsiden + digitalt bilag) på fast plass. Vi beregner en gjennomsnittlig CPM på 100 for visninger. Mobil selges per visning, og prises med en cpm på 200

KPN (Kvinner på Nett/Aller Internett)
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 300. Mobilannonser selges per visning og prisen settes til 25 øre.

Lommelegen
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400. Mobilannonser selges per visning og prisen settes til 25 øre.

MSA (Microsoft Advertising)
Selger kun visninger.  Vi bruker en gjennomsnittlig CPM på 150.

Nettavisen
Priser alle plasser med en CPM, med unntak av digitalt bilag. Vi bruker et gjennomsnitts CPM på 150.

Seher.no
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400. Dette er en betydelig økning i pris fra 2011 og skyldes at flere av faste plassene, som hestesko, nå tilbys som visninger.

Sol.no
Selger hovedsakelig visninger med unntak av knappene. Vi beregner en gjennomsnittlig CPM på 80 for visninger, dette tilsvarer snittet for de mest benyttede forside-formatene. Knappene registreres med listepris, fast plass.

Topp
Tilbyr både faste plasser og visninger. Vi registrer bruttolistepris per format på fast. Visninger registreres med CPM på 400.

 

VG
Selger hovedsakelig faste plasser på både forside og per seksjon. Vi legger listeprisene til grunn per plassering og format for både fast og visningsbaserte annonser. 

« Tilbake

Ko&Co AS, Møllergata 13, P.B. 6871 St.Olavsplass, 0130 Oslo, tlf. +47 41 61 73 00